Identifier

Identifier   

Measure Question HRS MHAS ELSA SHARE KLoSA JSTAR CRELES TILDA CHARLS
Identifier household identifier w1-w13 w1-w3 w1-w8 w1-w7 w1-w6 w1-w3 w1-w5 w1-w2 w1-w4
person identifier w1-w13 w1-w3 w1-w8 w1-w7 w1-w6 w1-w3 w1-w5 w1-w2 w1-w4
country identifier - - - w1-w7 - - - - -
spouse identifier w1-w13 w1-w3 w1-w8 w1-w7 w1-w6 - w4-w5 w1-w2 w1-w4
Sampling Information stratification variable/ PSU w1-w13 - w1-w8 w1-w7 w1-w6 - - w1-w2 -
design weight w1 - - w1-w7 - - - - -
clustering variable w1-w13 - w1-w8 w1-w7 w1-w6 - w1-w5 w1-w2 -
sample cohort w1-w13 w1-w3 w1-w8 w1-w7 - w1-w3 w1-w5 - -
Household level Analysis Weights cross-sectional weight w1-w13 w1-w3 - w1-w2, w4-w7 - - - - w1-w2, w4
longitudinal weight - - - w1-w7 - - - - w2
Respondent Level Analysis Weight cross-sectional weight w1-w13 w1-w3 w1-w8 w1-w2, w4-w7 w1-w6 w1-w3 w1-w5 w1 w1-w2, w4
longitudinal weight - - w2-w8 w1-w7 w2-w6 - - - w2
Respondents eligibility at the baseline w1-w13 - w1-w8 w1-w2, w4-w7 - - - - -
# of respondents in the household w1-w13 w1-w3 w1-w8 w1-w2, w4-w7 w1-w6 - - w1-w2 w1-w4
whether coupled HH w1-w13 w1-w3 w1-w8 w1-w2, w4-w7 w1-w6 - - w1-w2 w1-w4
family respondent w1-w13 - w1-w8 w1-w2, w4-w7 w1-w6 - - w1-w2 w1-w4
financial respondent w1-w13 - w1-w8 w1-w2, w4-w7 - - - w1-w2 -
whether proxy interview w1-w13 w1-w3 w1-w8 w1-w2, w4-w7 w1-w6 w1-w3 w1-w5 - w1-w4
Interview status wave-specific interview status w1-w13 w1-w3 w1-w8 w1-w7 w1-w6 w1-w3 w1-w5 w1-w2 w1-w4
whether respondent answers self-completion question w1-w13 - w1-w8 w1-w2, w4-w7 - w1-w3 - w1-w2 -
Interview Dates individual interview month w1-w13 w1-w3 w1-w8 w1-w2, w4-w7 w1-w6 - w1-w5 - w1-w4
individual interview year w1-w13 w1-w3 w1-w8 w1-w2, w4-w7 w1-w6 w1-w3 w1-w5 w1-w2 w1-w4
household interview month -   w1-w4 - - - - - -
household interview year -   w1-w4 - - - - - -