Field Team
Assam
Nabarun Bora
Raktim Devnath
Madhusmita Hazarika
Aradhana Saikia
Jammu & Kashmir (Srinagar)
Dr. Mohd Yaqoob Bhat
Javeed Hussain
Zahid Maqbool
Khursheed Ahmad Wani
Maharashtra
Yogesh Baramate
Sandeep Belavekar
Suchita Kamble
Poonam Lalge
Umesh Madane
Odisha
Deepika Barla
Sangita Barwa
Soumyajit Sahoo
Somya Ranjan Senapati
Telangana (Hyderabad)
Ramavath Badhu
K. Mallesh
Y. Nagarjun
B. Sai Prasad
S. Vijaypal
West Bengal (Kolkata)
Pampa Moitra Chakrabarty
Poulomi Ghosh
Indrajit Biswas
Shreejita Bandopadhyay